Jaslice - do 3 godine:

Vaspitni rad sa decom uzrasta do 3 godine.Sestra – vaspitač planira programske sadržaje koji zavise od potreba same dece, sastava grupe, uzrasta dece, psiho-fizičke zrelosti što podrazumeva individualni rad ili rad u manjim grupama.
Ne tako davno, '70 - ih godina, jaslice su bile pune beba od 3 meseca pa na više. Mame su morale na posao. I danas je skoro isto, jedan broj mama mora otpočeti da radi i ako je beba mala. Tako diktiraju uslovi života. Nekada su se bebe poveravale državnim jaslicama, što je bilo najsigurnije rešenje. Danas postoje i privatne jaslice koje brižno i stručno vode računa o ishrani i nezi beba. U našoj kući bebe su na sigurnom, proverenom i zaštićenom mestu. Naša bebi grupa broji najviše do 5 beba, koje mogu da borave celodnevno, poludnevno i sa skraćenim brojem časova.
06.jpg

Jaslice u našem vrtiću

Do polaska u vrtić, u većini slučajeva dete ne zna ni za kakve obaveze. Njegov svet čine roditelji, kuća, bliža okolina i mali broj drugova. Polaskom u vrtić taj svet se proširuje i menja. U vrtiću se deca razvijaju pod stručnim rukovodstvom vaspitača. Tu ina stiču znanje, navike i veštine potrebne za dalji rad.Dete koje je boravilo u vrtiću lakše se uključuje u školski kolektiv i brže se navikava na novi život. U celokupnom radu značajniju ulogu ima i porodica. Roditelji moraju, pre svega, znati šta detetu treba pružiti, kako treba činiti i kakvih grešaka treba da se čuvaju. Roditelji su prvi tumači svome detetu. Dete se interesuje za sve oko sebe i treba mu davati tačne odgovore.Najbolje je da dete pođe u vrtić onda kad polaze i svi njegovi vršnjaci i svako odstupanje i odlaganje ide na štetu samog deteta.U vrtiću „Zvončica“ uživaju dečica!

Eli i njene bebe -Bebi-kutakOpšta načela vaspitanja i nega dece:

1.Ritam življenja u jaslenoj grupi
2.Period adaptacije
3.Saradnja sa porodicom
4.Psihički razvoj
5.Nega dece
6.Socijalno – emocionalni odnosi
7.Igra
8.Motoričke aktivnosti
9.Senzorno – perceptivne aktivnosti
10.Muzičko – ritmničke aktivnosti
11.Intelektualne aktivnosti
12.Jezičke aktivnosti

Uspostavljeni ritam življenja ima veliki značaj u smenjivanju hranjenja, sna i budnosti.

Powered by WebExpress