Plan i programa rada našeg vrtića

Primeren ambijent

Na osnovu ispunjavanja zahteva Ministarstva Prosvete Osnovi Programa rada podeljen je na 3 nivoa:

- Osnove programa nege i vaspitanja dece do 3 godine
- Osnove programa predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece od 3 godine do polaska u školu
- Osnove programa pripreme dece za polazak u školu od 5,5-7 godina

POSEBNI PROGRAMI:

Organizuju se u vidu KREATIVNIH RADIONICA pomoću kojih otkrivamo dečije preddispozicije i talentovanost samog deteta:
- Učenje engleskog jezika-Oksford program
- Učenje Italijanskog jezika - predavač prof.jezika uz asistenciju izvornog Italijana
- Ples u vrtiću - balet,ritmička gimnastika, folklor
- Rad sa logopedom u saradnji sa LOGOIGRICOM
- Muzička igraonica - učimo da pevamo samostalno i u Horu prof.Jasmina Lorin dirigent VIVA VOXA
- Likovna radionica-crtanje, slikanje, vajanje, rad sa ambalazomVIKEND RADIONICE
- Muzičko, likovno, ples za decu koja žele da se kreativno druže za vreme vikenda
- Matematičke radionice pomoću kojih razvijamo logičko mišljenje dece i uvodimo u pojam broja, skupova, velečina

IGROM I ZNANJEM DO ŠKOLENAŠI PROGRAMI SU NAŠE ZVEZDE VODILJE A NAŠA VODILJA JE PEDAGOGIJA

Nauka koja se bavi vaspitanjem dece.Ona nam objašnjava ciljeve, zadatke, sadržaj, sredstva i metode vaspitanjadete usvaja elementarna znanja koje će kasnije koristiti u životu.Odobravamo popust u toku adaptacije deteta na vrtić. Za vreme adaptacije popust je 50%.
Uslovi vrtića odgovaraju zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima. Pored prostorija za dnevni boravak i igru dece ,trpezarije i toaleta postoji dečija spavaonica sa krevetićima prilagođenim uzrastu deteta.Naši vrtići poseduju ograđenim dvorištima sa spravama za igruVRTIĆ ZVONČICA se nalazi u Zemun Novom gradu u blizini naselja Marija Bursać, Sava Kovačević Altine Galenike i Zemun Polja.Vrtić „Zvončica“ obavlja delatnost u prilagođenim prostorima.
Vrtić radi tokom cele godine a radno vreme vrtića i jaslica je od 7-17h, a posle 17h radi kao kreativni centar.U svom radu u grupi dece koja se pripremaju za školu primenjujemo program MENSE - NTC sistem učenja u kombinaciji sa Montesori programom. Ovim planom rada kod dece se postiže viši nivo razvoja intelektualnih procesa i utiče na na razvoj većeg broja sinapsi. U svom radu koristimo radne listiće za svaku od 6 vaspitno - obrazovnih oblasti. U sledećem tekstu predstavićemo Vam naš program rada (Program rada vrtića "Zvončica" je odobren od strane Ministarstva prosvete i sporta: 610-00-00062/2005/03).


Sistem učenja "Nikola Tesla" (NTC)


NTC sistem učenja je specijalizovani program za edukaciju roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Edukacija vaspitača, nastavnika i roditelja vrši se na seminarima, predavanjima i radionicama.Određene ustanove poseduju NTC licencu za rad. Licenca potvrđuje da je osoblje obučeno i da sprovodi NTC Program u svakodnevnom radu sa decom. NTC program se sprovodi u 14 država Evrope, u 6 država je akreditovan (Srbija, Slovenija, Crna Gora, Češka, BiH i Hrvatska), a u 9 država se sprovodi uz saradnju sa obrazovnim institucijama (Makedonija, Italija, Slovačka, Rumunija, Madjarska, Bugarska, Norveška, Švajcarska). U još nekoliko država program je u fazi pilot projekta (Nemačka, Poljska i Austrija). Opširnije možete saznati OVDE.


Montesori pedagogija:


Montesori pedagogija je način vaspitavanja i obrazovanja dece koji se razlikuje od klasičnog. Zasniva se na shvatanju da je svako dete dragocena, jedinstvena individua koja se razvija u skladu sa svojim kapacitetima i sopstvenim ritmom, kao i da postoje prirodne razvojne potrebe i zakonitosti zajedničke za svu decu. Tako oko prve godine sva deca počinju da izgovaraju prve slogove, ali će jedno dete progovoriti pre a drugo posle prve godine, u zavisnosti od nasleđenih kapaciteta i sredine u kojoj dete raste.Osim razvoja jezika, kao najvidljivije zajedničke osobine, postoje i druge, manje očigledne i teže uočljive. Jedna od njih je potreba za postojanošću i uređenošću sredine u kojoj dete raste, koja omogućava da se ono oseća sigurno i bezbedno, da dobro upozna svoju sredinu i da se u njoj lako snalazi. I odrasli imaju ovu potrebu za redom, koja je možda najuočljivija pri selidbama, kada je teško navići se na novi raspored, posebno predmeta koji se svakodnevno koriste. Sledeća prirodna razvojna potreba je potreba za pokretom. Dete se mora kretati, jer je to jedini način da upozna svoju okolinu i aktivno učestvuje u životu oko sebe. Korišćenje i razvoj svih čula još su jedna prirodna razvojna detetova potreba. Poznato je da deca vole da dodiruju, gledaju, slušaju, probaju, čuju i to im je potrebno i obezbediti, bez ograničenja ili prekidanja. Želja za društvom javlja se intenzivno oko treće godine i razvoj deteta u grupi dece je najblagotvorniji način razvoja, posebno ako se grupa sastoji od dece različitog uzrasta, čime je svakom detetu omogućeno da se dobro oseti kada pomogne mlađem, da nauči od starijeg, kao i da lično vežba rešavanje niza socijalnih situacija koje će se pojavljivati i kasnije u životu. Opširnije možete saznati OVDE.

Powered by WebExpress