Program refundacije: Kako funkcioniše?

Do sada je vladala velika diskriminacija privatnh vrtića od strane države. Privatni vrtići su smatrani "lihvarskim" i "divljačkim" organizacijama koje su tu samo da bi mlatile pare i da bi se neko na deci obogatio. Mi smo vrtić otvorili medju prvima u Srbiji (ako ne i prvi), čim je to zakon omogućio - 1. maja 1997. godine. Do sada se nismo obogatili ali ne znamo nikoga od brojnih kolega koji su u tome uspeli. Naše škole smo završavali zbog interesovanja i želje prema pravilnom usmeravanju i vaspitavanju dece kao i njhovoj pripremi za polazak u školu.
Velika većina od nas je svoj rad sa decom započela upravo u državnim vrtićima, tu smo stekli praksu, dobra iskustva. Naravno, videli smo i loše strane državnih vrtića - prevelike grupe (preko 20 dece po vaspitaču), često neadekvatna ishrana usled nedostatka novca u budžetu za državne službe, neadekvatni objekti - često improvizovane kućice. Razlog tome je što je u državnim vrtićima decenijama unazad premalo mesta za svu decu. U želji da svoj potencijal i znanje koje imamo primenimo na najbolji način, neki od nas su otvorili privatne vrtiće (dugo je to bilo nemoguće, država je dugo smatrala privatno nipošto ne sme da se radi sa decom). Pa pobogu, nismo šusteri( naglašavam da nemamo ništa protiv njih, oni popravljaju cipele). Mi smo vaspitači, radimo sa decom ceo život...

Posle skoro 20 godina stvari kreću na bolje

Sajt_refundacija.jpg

Od 1997. godine do danas država se sa diskriminaciom ophodila prema roditeljima koji svoju decu vode u privatne vrtiće. Verovatno je smatrano da je to čisto luksuziranje i lečenje kompleksa uopšte ne shvatajući da je mnogo roditelja primorano da dete vodi u privatni vrtić jer prosto nema mesta u državnom, a nema ni "vezu" da ga u isti upiše. O tome kolika su primanja tih roditelja država ni malo nije vodila računa. Ipak posle skoro 20 godna od kako je omogućen rad privatnim vrtićima, naša država je napokon ipak uspela da shvati da su deca - deca, da su roditelji - roditelji, da su svi vaspitači završili istu školu i oni u privatnim i oni u državnim ustanovama te je napokon donela odluku da refundira sredstva roditeljima koji usled nedostatka mesta u državnom decu moraju da upišu u privatni vrtić. Medjutim, naše je mišljenje da opet nisu našli najsrećnije rešenje te stoga se smatramo obaveznim da Vas detaljno informišemo o tome kako će ta refundacija funkcionisati. U svakom slučaju dobro je za sve da se sa tim na bilo koji način počelo.

Refundacija funkcioniše na sledeći način:

- Država je procenila da je ekonomska cena vrtića 27.600 dinara na mesečnom nivou.
- Taj iznos je roditelj obavezan da uplati na račun vrtića u koji je dete upisano, zatim sa tom potvrdom o uplati ide u direkciju koja će biti odredjena (informisaćemo vas precizno i o tome - gde tačno).
- Zatim iz državnog budžeta na Vaš račun koji ste prethodno odredili biva uplaćen novac - razlika, koju je državna ustanova odredila koji treba da Vam nadoknadi, u skladu sa Vašim primanjima
- Svaki mesec ste u obavezi da prilažete potvrdu o uplati da bi Vam za taj mesec sredstva bila refundirana.


Smatramo da to nije najsrećnije rešenje i da se i dalje vrši diskriminacija, doduše ovaj put manja, jer roditelji čija deca idu u državne vrtiće nisu u obavezi da svaki mesec prilažu potvrde radi refundacije. Smatramo da bi to dostavljanje dokumentacije, sasvim logično, trebalo biti obaveza vrtića, ali to zaista nije u našem domenu. Svakako situacija je ipak bolja nego pre i da će mnogim roditeljima pasti kamen sa srca ovom odlukom o refundaciji. Nadamo se da će se u budućnosti zakon usavršavati i da će procedura biti jednostavnija, bitno je da je krenulo!

Trenutno su u toku rezervacije mesta za septembar u našem vrtiću. Telefoni za informacije: 011 2191 105; 011 2103 049; 064 21 90 152


Vrtić Zvončica

Powered by WebExpress