Vrtić - preko 3 godine:

Do polaska u vrtić, u većini slučajeva dete ne zna ni za kakve obaveze. Njegov svet čine roditelji, kuća, bliža okolina i mali broj drugova. Polaskom u vrtić taj svet se proširuje i menja. U vrtiću se deca razvijaju pod stručnim rukovodstvom vaspitača. Tu ina stiču znanje, navike i veštine potrebne za dalji rad.
Vaspitni rad sa decom uzrasta preko 3. godine:
Vaspitač planira programske sadržaje koji zavise od potreba same dece, sastava grupe, uzrasta dece, psiho-fizičke zrelosti što podrazumeva individualni rad ili rad u manjim grupama.
21.jpg

Šta radimo u vrtiću:

Opšta načela vaspitanja i nega dece:
1.Period adaptacije
2.Saradnja sa porodicom
3.Psihički razvoj
4.Nega dece
5.Socijalno – emocionalni odnosi
6.Igra
7.Motoričke aktivnosti
8.Senzorno – perceptivne aktivnosti
9.Muzičko – ritmničke aktivnosti
10.Intelektualne aktivnosti
11.Jezičke aktivnosti
Uspostavljeni ritam življenja ima veliki značaj u smenjivanju hranjenja, sna i budnosti.

11178234_926601210729980_7535208874236540230_n.jpg

Detaljnije:

Do polaska u vrtić, u većini slučajeva dete ne zna ni za kakve obaveze. Njegov svet čine roditelji, kuća, bliža okolina i mali broj drugova. Polaskom u vrtić taj svet se proširuje i menja. U vrtiću se deca razvijaju pod stručnim rukovodstvom vaspitača. Tu ina stiču znanje, navike i veštine potrebne za dalji rad.
Dete koje je boravilo u vrtiću lakše se uključuje u školski kolektiv i brže se navikava na novi život. U celokupnom radu značajniju ulogu ima i porodica. Roditelji moraju, pre svega, znati šta detetu treba pružiti, kako treba činiti i kakvih grešaka treba da se čuvaju. Roditelji su prvi tumači svome detetu. Dete se interesuje za sve oko sebe i treba mu davati tačne odgovore.Najbolje je da dete pođe u vrtić onda kad polaze i svi njegovi vršnjaci i svako odstupanje i odlaganje ide na štetu samog deteta.

6.jpg

Šta još?

U pogledu oprema i prostora vrtić poseduje:
- grupne sobe za igru
- garderobe
- kuhinja sa trpezarijom
- sobe za spavanje
- dvorište za igru (sa opremom i rekvizitima)
- obilje igračaka i didaktičkog materijala

U vrtiću je zaposleno stručno osposobljeno osoblje:
- Vaspitač- Medicinska sestra-vaspitač
- Spoljni saradnici (pedijatar, psiholog, pedagog, logoped, stručni saradnici za muziku, likovno, ples)

Vrste usluga:
- Celodnevni boravak 7-17:30h
- Skraćeni boravak 8-15h
- Četvoročasovni boravak 8-12h
- Grupa pripreme dece za polazak u školu
- Kreativne radionice

Powered by WebExpress